മകൾക്ക് വേണ്ടി മദ്യപാനം നിർത്തി, ഞാൻ 22ആം വയസ്സിൽ വിധവ; ദേവി അജിത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ..!!

182

2000ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മഴ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിൽ എത്തിയ നടിയാണ് ദേവി അജിത്. തുടർന്ന് ട്രിവാഡ്രം ലോഡ്ജ്, ഇമ്മാനുവൽ, പെരുച്ചാഴി, മിലി, എന്ന് നിന്റെ മൊയ്‌ദീൻ, എം
കനൽ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ച ദേവി അജിത് വിവാദ പ്രസ്താവനകൾ കൊണ്ട് ഏറെ ശ്രദ്ധ നേടിയ നടിയാണ്, സ്വതന്ത്ര ലൈംഗീകതയും മദ്യപാനത്തെയും കുറിച്ചു വിവാദ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്.

താൻ ഒരു തികഞ്ഞ മദ്യപാനി ആന്നെന്ന് പരസ്യമായി പ്രസ്താവനകൾ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ നടത്തിട്ടുള്ള ദേവി അജിത്, സോഷ്യൽ ഡ്രിങ്കിങ്ന് എതിർ ആണെന്നും പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ, 22ആം വയസ്സിൽ വിധവയായ താൻ ഏറെ ഗോസിപ്പുകൾ ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നല്ലൊരു നടിയേക്കാൻ ഉപരിയായി നല്ലൊരു നിർമാതാവ് ആകാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾ ആണെന്നും തന്റെ മദ്യപാനം താൻ നിർത്താൻ കാരണം മകൾ ആണെന്നും, ഇനിയുള്ള ജീവിതം അവൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാൻ ആണ് താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും ദേവി അജിത് പറയുന്നു.

തന്റെ 22ആം വയസ്സിൽ ദി കാർ എന്ന ചിത്രം നിർമ്മിച്ച ആൾ ആണ് താൻ എന്നും തനിക്ക് ഏറെ പ്രചോദനം നൽകിയത് നിർമ്മാതാവ് ആയ സാന്ദ്ര തോമസ് ആന്നെനും ദേവി അജിത് പറയുന്നു. തനിയെ ഇരുന്ന മദ്യപിക്കാൻ ഇഷ്ടപെടുന്ന ആൾ ആയിരുന്നു താൻ എന്നും മദ്യപാനം പൂർണ്ണമായും നിർത്തി എന്നും നിർത്തി എന്നും ദേവി അജിത് വെളിപ്പെടുതുന്നു.

22ആം വയസിൽ വിധവ ആയപ്പോൾ മദ്യപാനത്തിന് അടിമ ആയെങ്കിലും അതിലൂടെ ഒന്നും നേടാൻ തനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നും അങ്ങനെ ഒരു ജീവിതം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വളരെയധികം വെറുക്കുന്നു എന്നും പറയുന്നു.