സൂര്യ ബി ഗ്രേയ്ഡ് താരം; വിജയ്, രജനി, അജിത് എന്നിവർ ഒന്നാം നിരയിൽ; താരങ്ങൾക്ക് മൂല്യം നിർണ്ണയിച്ച് തമിഴ് തീയറ്റർ ഉടമകൾ..!!

104

താരങ്ങളുടെ വാണിജ്യ മൂല്യം അനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും ഇനി തമിഴ്നാട്ടിൽ തീയറ്ററുകളിൽ ലാഭവിഹിതം ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊക്കെ താരങ്ങൾ ഏത് നിരയിൽ വേണം എന്നുള്ള നിർണ്ണയവും തമിഴ് തീയറ്റർ ഉടമകളുടെ സംഘടന നടത്തി കഴിഞ്ഞു.

രജനികാന്ത്, വിജയ്, അജിത് കുമാർ എന്നിവർ ആദ്യ നിരയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചപ്പോൾ, നടപ്പിൻ നായകൻ സൂര്യ രണ്ടാം നിരയിൽ ആണ് സ്ഥാനം, സൂര്യക്ക് ഒപ്പം ധനുഷ്, ശിവകാർത്തികേയൻ, ജയം രവി, വിജയ് സേതുപതി എന്നിവരും ഉണ്ട്.

ഒന്നാം നിരയിൽ ഉള്ള താരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ആദ്യ ആഴ്ച എ സെന്ററുകളിൽ 60:40 എന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കും, മറ്റ് തീയറ്ററുകളിൽ 65:35 എന്ന നിലയിലും എന്നാൽ രണ്ടാം ആഴ്ച മുതൽ 55:45 എന്ന നിലയിൽ ആയിരിക്കും അനുപാതം.

രണ്ടാം നിരയിൽ ഉള്ളവർക്ക് ആദ്യ ആഴ്ച 55:45 ആയിരിക്കും തുടർന്ന് രണ്ടാം ആഴ്ച മുതൽ അത് അറുപത്തിലേക്ക് മാറും. എന്നാൽ ആദ്യ രണ്ട് നിരകളിലും ലേഡി സൂപ്പർസ്റ്റാർ നയൻതാരയ്ക്ക് സ്ഥാനം ലഭിച്ചില്ല. മൂന്നാം നിരയിൽ ആണ് നയൻതാര, വിക്രം, വിശാൽ എന്നിവർ ഉള്ളത്.

നേരത്തെ ചിത്രത്തിൽ ആദ്യ ദിന ഹൈപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് എഴുപത് ശതമാനത്തിൽ ഏറെ വിഹിതം ആണ് തീയറ്റർ ഉടമകൾ നൽകി വന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ താരങ്ങളുടെ ഗ്രെഡിങ് സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ഔദ്യോഗികമായി സംഘടന പുറത്ത് വിട്ടട്ടില്ല.