രാത്രിയിൽ സ്ത്രീകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ..!!

53

സ്ത്രീ അമ്മയാണ്, പുരുഷന്മാരേക്കാൾ ഏറെ വ്യത്യസ്തമാണ് ശരീര രീതിയും. പുരുഷന്മാരേക്കാൾ അതിമനോഹരം ആണ് സ്ത്രീ സൗന്ദര്യവും ശരീരവും.

സ്ത്രീകൾ അമിതമായി പെർഫ്യൂം പോലെ കെമിക്കൽ അടങ്ങിയ ഡിയോട്രെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരീരത്തിന് ദോഷമായി ഭവിക്കും. സ്ത്രീ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളും പൂ പോലെ മൃതുവാണ്. അത് സംരക്ഷിക്കേണ്ട കടമ ഓരോ സ്ത്രീക്കും ഉണ്ട്.

കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക,

You might also like