പുരുഷനെ മോഹിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീ സൗന്ദര്യം എങ്ങനെയുള്ളത്; പങ്കാളിയുടെ ചില നോട്ടങ്ങളും ഭാവങ്ങളും വരെ പുരുഷനെ ആകർഷിക്കും..!!

srilankan models
3,322

ഇണ ചേരുക എന്നുള്ളത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ്. അതിന് ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇണയെ ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ട് താനും. മനുഷ്യനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സ്ത്രീ പുരുഷനെ ആകർഷിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷൻ സ്ത്രീയെ ആകര്ഷിക്കുന്നതിനും ഒട്ടേറെ ഘടകങ്ങൾ കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം.

എന്നാൽ ഓരോ മനുഷ്യനിലും ആകർഷിക്കാൻ ഉള്ള ഘടകങ്ങൾ മാറിമറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾക്ക്. സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീ പങ്കാളിയോടോ ഇണയോടൊ ആകർഷണം തോന്നൽ ചില നോട്ടങ്ങളോ മാനറിസങ്ങളോ ഭാവങ്ങളോ മാത്രം മതിയെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. ചിലർക്ക് പങ്കാളികളിൽ നിന്നുള്ള നോട്ടങ്ങൾ മാത്രം കൊണ്ട് ഇണ ചേരാൻ തോന്നും എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം ചില ഇരുപ്പുകൾ, നടത്തങ്ങൾ എല്ലാം പുരുഷനിൽ ആകർഷണം ഉണ്ടാക്കും.

bangal models

എന്നാൽ മിക്കവാറും പുരുഷന്മാരിൽ സ്ത്രീകളോട് ആകർഷണം തോന്നുന്നത് സ്ത്രീയുടെ മാറിടങ്ങളോട് ആണ് എന്നുള്ളതും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. ചിലർക്ക് അതിന്റെ വലുപ്പത്തിലും ആകൃതിയിലും അടക്കം ആകർഷണം തോന്നാറുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ പൊതുവെ പുരുഷന്മാർക്ക് വലിപ്പമുള്ള മാറിടങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ആണ്. എന്നാൽ ദൃഢതയും അഴകും ഒപ്പം വേണമെന്ന് ഇവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

അതെ സമയം ലോകത്താകമാനമുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഓരോ പുരുഷനിൽ സ്ത്രീയോടുള്ള ആകര്ഷണതയിൽ നിരവധി വ്യത്യസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. സ്ത്രീയുടെ കാലുകൾ മുതൽ നിതംബവും അതിന്റെ വലിപ്പുവും ആകൃതിയും എല്ലാം ഈശപ്പെടുന്ന പങ്കാളികൾ നിരവധിയാണ്. അതെ സമയം സ്ത്രീയുടെ വയറിന്റെ ആകൃതിയും ഭംഗിയും പൊക്കിൾച്ചുഴികളും എല്ലാം പുരുഷനെ ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകം ആണെന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം.

ലൈംഗീക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പുരുഷന്മാരിൽ യോനിയെക്കാൾ അധികമായ ഉത്തേജനം സ്ത്രീ പങ്കാളികൾ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് മാറിടത്തിൽ നിന്നും ഒപ്പം നിതംബത്തിൽ നിന്നും ആണെന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. സ്ത്രീ അഴകിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് മാറിടങ്ങൾ. തന്റെ പങ്കാളികളെ പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ ആകർഷിക്കുന്നത് മാറിടത്തിന്റെ അഴകിൽ കൂടി തന്നെയാണ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും.