ഫ്രഞ്ച് കിസ്സിൽ കൂടി മാരക ലൈംഗീക രോഗത്തിന്റെ പിടിയിൽ ആകും, ചികിത്സയും മരുന്നും കണ്ടെത്താത്ത അസുഖം..!!

154

ലൈംഗീക വീഴ്ചകൾ കൂടി വരുന്ന കാലഘട്ടം ആണ് ഇപ്പോൾ, ലൈംഗീക സുഖത്തിനായി പോൺ വീഡിയോകൾ കണ്ട് അതിന്റെ രീതികൾ പരീക്ഷിക്കുന്നവർ ആണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പലരും, എന്നാൽ ഫ്രഞ്ച് കിസ്സിൽ കൂടിയും ലോകത്ത് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ലൈംഗീക അസുഖം പിടിയിൽ അകപ്പെടും എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. ഗൊണോറിയ എന്ന അസുഖം പിടിപെട്ടാൽ അതിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുക വലിയ പ്രയാസം എന്നാണ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു.

സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ രഹസ്യ ഭാഗങ്ങൾ, തൊണ്ട, കണ്ണുകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആണ് ഗൊണോറിയ പിടിപെടുന്നത്. കോണ്ടം പോലുള്ള സുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എങ്കിൽ കൂടിയും ഇതൊന്നും പൂർണ്ണ ഫലം ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. അസുഖം പിടിപെട്ട് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ, അസുഖം ചികിൽസ ഇല്ല എന്നും ഭേദമാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും വിദഗ്ധർ പറയുന്നു.

ഫ്രഞ്ച് കിസ്സ് മൂലം ഗോണോറിയ ഉണ്ടാകുമോ എന്നറിയാന്‍ 3,091 പുരുഷന്മാരിൽ ഒരു വർഷത്തോളം പഠനം നടത്തി. ഇവരിൽ മിക്കവരും സ്വവർഗരതിക്കാർ ആണ്. കാരണം ഇവർക്കിടയിലായിരുന്നു ഗോണോറിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെട്ടത്.

ഇവരിൽ നല്ലൊരു ശതമാനത്തിനും തൊണ്ടയെ ബാധിക്കുന്ന ഗോണോറിയ ഉണ്ടായതായി കണ്ടെത്തി. ഇവരെല്ലാം പങ്കാളിയെ ഫ്രഞ്ച് കിസ്സ് ചെയ്യുന്നവരോ നാക്കു കൊണ്ട് ചുംബിക്കുന്നവരോ ആണെന്നതും ഗവേഷകര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ഇവരിൽ പലർക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ലൈംഗിക പങ്കാളികൾ ഉണ്ട്. മൂന്നു മാസത്തോളം ഇവർ പലരുമായും ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചവരാണ്. ആന്റി സെപ്ടിക്ക് അടങ്ങിയ മൗത്ത് വാഷ് ഉപയോഗിച്ച് അണുക്കൾ കുറയ്ക്കാം എങ്കിൽ കൂടിയും പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതെ ആക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും പറയുന്നു.