മിന്നൽ ഹർത്താൽ ഇനി കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല; ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് ഇങ്ങനെ..!!

61

ഹർത്താൽ കൊണ്ട് പൊറുതി മുട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കേരളം, മിണ്ടിയാൽ ഹർത്താൽ ആണ് കേരളത്തിൽ, ഹർത്താൽ മാത്രമല്ല, ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ ഉള്ള അക്രമങ്ങളും കേരളത്തിൽ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് തടയായി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് ഇറക്കി ഇരിക്കുകയാണ്.

ഹർത്താൽ കേരളത്തിൽ നിരോധിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള ചേമ്പേഴ്‌സ് ഓഫ് കൊമേഴ്‌സും മലയാള വേദിയും നൽകിയ ഹര്ജിയിൽ ആണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ബഞ്ച് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്.

ഇനിമുതൽ ഹർത്താൽ നടത്തുന്നതിന് 7 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുന്നേ, നോട്ടീസ് നൽകണം എന്നാണ് കോടതി ഉത്തരവ്, കൂടാതെ ഹർത്താൽ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഏത് രീതിയിൽ ഉള്ള നാശനഷ്ടങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദി ഹർത്താൽ നടത്തുന്ന പാർട്ടി ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്.

ഇപ്പോൾ ഹർത്താൽ നടത്തുന്നത് ഒരു തമാശ ആയി ആണ് ജനങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി അഭിപ്രായപ്പെടത്.

Harthal kerala high court decision

You might also like