ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നന്മയുള്ളവർക്കുവേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗത്തിന്റെ വെളിച്ചമുണ്ട് ഒടിയനിൽ, വിമർശനത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുന്നില്ല; മധുപാലിന്റെ ഒടിയൻ റിവ്യൂ..!!

37

ആദ്യം എത്തിയ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുടുംബ പ്രേക്ഷകർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒടിയൻ മാണിക്യനേയും പ്രഭയയെയും, റിലീസ് ആയി എട്ട് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ മികച്ച പ്രേക്ഷക പിന്തുണയോടെ വിജയ വഴിയിൽ എത്തിയ ഒടിയൻ കണ്ട സംവിധായകനും നടനുമായ മധുപാലിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെ;

ഇക്കൊല്ലത്തെ കുട്ടികളുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും മനസ്സ് നിറഞ്ഞുള്ള ക്രിസ്തുമസ് ആഘോഷം തേങ്കുറിശിയിലെ മാണിക്യന്റെ സ്വന്തം…

Posted by Odiyan on Friday, 21 December 2018

ഒടിയൻ കണ്ടു. ആളുകൾ ഇത്ര മാത്രം നെഗറ്റീവ് ആയി ഒരു സിനിമയെ കണ്ടത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ടല്ല മനസ്സ് അറിഞ്ഞാണെന്ന് ഈ സിനിമ പറയുന്നുണ്ട്. സത്യസന്ധമായി ഒരു സിനിമയെ കാണിച്ചു തന്നവർക്ക് സ്നേഹം. തേങ്കുറിശ്ശിയിലെ അവസാനത്തെ ഒടിയന്റെ മായക്കാഴ്ചകളിൽ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നന്മയുള്ളവർക്കവേണ്ടിയുള്ള ത്യാഗത്തിന്റെ വെളിച്ചമുണ്ട്. ഇരുളിൽ നിന്നും പ്രകാശത്തിലേക്കുള്ള ജാഗ്രതയുണ്ട്. വീണ്ടും കാണുമ്പോൾ പുതിയ കാഴ്ചകളുണ്ടാവും സത്യമുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ടാവും കഥ പറയുന്നത് ആസ്വദിക്കുവാനാണെന്ന ബോധമുണ്ടാവും. പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് നന്ദി. സ്നേഹം

ഒടിയൻ കണ്ടു. ആളുകൾ ഇത്ര മാത്രം നെഗറ്റീവ് ആയി ഒരു സിനിമയെ കണ്ടത് എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. കാഴ്ചകൾ കാണുന്നത്…

Posted by Madhupal Kannambath on Thursday, 20 December 2018