ഇത് ഒന്നൊന്നര ചങ്കൂറ്റം; സതിശേട്ടന്റെ മോനെ മാത്രമല്ല; പെണ്കുട്ടികൾ എത്തിട്ടോ പുതിയ വീഡിയോയുമായി..!!

45

ഇതൊക്കെ അല്ലെ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ മാസ്സ് ആയി കാണേണ്ടത്, കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ ആയി സതീഷേട്ടന്റെ മോനെ തെറി വിളിച്ച പിള്ളേർ കേൾക്കുന്ന ചീത്ത വിളിക്ക് കയ്യും കണക്കുമില്ല. പക്ഷെ അത് കൊണ്ട് ഒന്നും തളരുന്നവർ അല്ല പെണ്കുട്ടികളുടെ ചങ്കൂറ്റം എന്ന് വീണ്ടും തെളിയിക്കുന്നു. പിള്ളേർ വീണ്ടും വീഡിയോ ആയി എതിയിക്കുന്നത്.

വീഡിയോ കാണാം..

https://www.facebook.com/349671649142513/posts/358359691607042/

You might also like