പട്ടാളത്തിൽ നിന്നും ലീവിന് വന്ന മകൻ, ഉമ്മക്കൊരു സർപ്രൈസ് കൊടുത്തു; വീഡിയോ..!!

67

ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും രാവും പകലും ഇല്ലാതെ സ്വന്തം ജീവൻ പോലും നോക്കാതെ കാവൻ നിൽക്കുന്നവർ ആണ് ഓരോ പട്ടാളക്കാരനും, അവരുടെ ലീവിനുള്ള വരവ് കാത്ത് ഓരോ കുടുംബവും നോക്കിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എത്തിയ ഒരു മകനും, ആ ഉമ്മയെ കാണുമ്പോഴുള്ള മകന്റെയും ഉമ്മയുടെയും സന്തോഷവും വീഡിയോ കാണാം

https://www.facebook.com/481923915649326/posts/527040541137663/?app=fbl

You might also like