‘കബാലി’യല്ല ബാലിക; രണ്ടാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഉത്തര കടലാസ് ഇങ്ങനെ..!!

72

ഒരു പാവം നിഷ്കളങ്കമായ രണ്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഉത്തര പേപ്പർ ആണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആകുന്നത്. ക, ലി, ബാ എന്നീ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങൾ ചേർത്ത് ഒരു വാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട അധ്യാപിക ക്ലാസ് ടെസ്റ്റിന് ഇട്ട ചോദ്യപ്പേപ്പറിൽ ഉത്തരമായി ആണ് കുട്ടി കബാലി എന്നു എഴുതിയത്.

കബാലി എന്നത് ഒരു പേര് മാത്രമാണ്, ഒരു വാക്കായി കണക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ വാദിക്കുന്നത് എങ്കിലും ടീച്ചർ കുട്ടിയുടെ ഉത്തരം വെട്ടാതെ വട്ടം വരച്ച് ‘ബാലിക’ എന്നു എഴുത്തുകായിരുന്നു. ടീച്ചർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ കുട്ടി എഴുതണോ എന്നുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുണ്ട്.

എന്തായാലും, സൂപ്പർസ്റ്റാറിന്റെ സൂപ്പർ കഥാപാത്രം കുഞ്ഞു കുട്ടിയുടെ മനസിൽ ഇത്രയേറെ പതിഞ്ഞ സന്തോഷത്തിൽ ആണ് രജനി ആരാധകർ.