ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇതാ സുവർണാവസരം; പുരുഷന്മാർ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ഇവിടേക്ക് സ്വാഗതം, സമത്വം സംരക്ഷിക്കാൻ ആഹ്വാനം..!!

46

ഇപ്പോൾ സമത്വത്തിന്റെ കാലമാണ്, സ്ത്രീ പുരുഷ സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നിരവധി ആളുകൾ, പ്രധാനമായും ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ പോരാടുന്നത്. അവർക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് സുവർണ്ണ അവസരങ്ങൾ ആണ് ഈ വർഷം കാത്തിരിക്കുന്നത്.

സോഷ്യൽ ബ്ലോഗർ ശോഭയാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉള്ള രണ്ട് സുവർണ്ണ അവസരങ്ങളെ കുറിച്ചു വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്, അതിൽ ഒന്ന് തമിഴ് നാട്ടിൽ പൊങ്കൽ കാലത്ത് ഉത്സവമായി നടത്തുന്ന ജെല്ലിക്കെട്ട് ആണ്, ജനുവരി 15 മുതൽ 18 വരെയാണ് ജെല്ലിക്കെട്ട് നടക്കുന്നത്, പുരുഷന്മാർ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ഇവിടേക്ക് യുവതികൾ സ്ത്രീ സമത്വത്തിന് വേണ്ടി എത്തണം എന്നാണ് ശോഭ പറയുന്നത്.

രണ്ടാമതായി ഉള്ളത് കുംഭമേളയാണ്, ജനുവരി 15 മുതൽ മാർച്ച് 4ആം തീയതി വരെയാണ് കുംഭ മേള നടക്കുന്നത്, അലഹാബാദിൽ തൃവേണി സംഗമതീരത്ത് വെച്ചാണ് കുംഭമേള നടക്കുന്നത്, രാവിലെ 4 മണിക്ക് ദിവ്യസ്നാനം നടക്കുന്നത്, അതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പുണ്യ ശരീരം എല്ലാവർക്കും തൊട്ട് തൊഴാൻ ഉള്ള അവസരവും നൽകണം എന്നാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്ക് യുവതി നൽകുന്ന വിലപ്പെട്ട ഉപദേശം.