പുത്തൻ കാറിനുള്ള ഫാൻസി നമ്പർ ലേലത്തിൽ നിന്നും പൃഥ്വിരാജ് പിന്മാറി; വമ്പൻതുക ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് നൽകും..!!

19

പ്രിത്വിരാജിന്റെ വാഹന പ്രേമത്തിന് ഒപ്പം വാഹനത്തിന് ആകർഷകമായ നമ്പറുകൾ സ്വന്തം ആക്കുന്നതിൽ മുമ്പന്തിയിൽ ആണ് പൃഥ്വിരാജ്, ലംബോർഗിനി കാർ വാങ്ങിയപ്പോൾ ഇഷ്ട നമ്പർ സ്വന്തമാക്കാൻ പൃഥ്വിരാജ് മുടക്കിയത് 6 ലക്ഷം രൂപ ആയിരുന്നു.

പുത്തൻ കാറിന് വേണ്ടി പൃഥ്വിരാജ് നോക്കിയിരുന്ന നമ്പർ 7777 എന്നത് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത്തവണ ലേലത്തിൽ നിന്നും താൻ പിന്മാറുക ആണ് എന്നാണ് പൃഥ്വിരാജ് അറിയിച്ചത്.

ഈ ലേലത്തിന് ആയി മാറ്റിവെച്ച മുഴുവൻ തുകയും താൻ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറും എന്നാണ് പൃഥ്വിരാജ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ലംബോർഗിനി കാർ വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് ലൈവിൽ എത്തി പറഞ്ഞ പ്രിത്വിരാജ് സുകുമാരന്റെ അമ്മയുടെ പോസ്റ്റ് നേരത്തെ വൈറൽ ആയിരുന്നു, തുടർന്ന് പേമാരിയിൽ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ മല്ലികയെ ചെമ്പിൽ കയറ്റിയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്.

You might also like