നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സത്യൻ അന്തിക്കാട് ശ്രീനിവാസൻ ടീം ഒന്നിച്ച ചിത്രമാണ് ക്രിസ്തുമസ് റിലീസ് ആയി എത്തിയ ഞാൻ പ്രകാശൻ. ഫഹദ്…