താടി വേണോ, നല്ല കട്ട താടി; ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം, മച്ചാൻ പറയുന്നത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്..!!

205

താടി വേണം എന്ന് കൊതിക്കാത്തവർ വിരളം ആണ്. നാട് മുഴുവൻ കിടിലം താടി ഉള്ളവർ ആണ്. ഇതുവരെ താടി വരാത്തവർക്ക് ഈ മച്ചാന്റെ ട്രിക്ക് വർക്ക് ഔട്ട് ആകുമോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷെ ഇത്തിരി താടി ഉണ്ടായിട്ട് വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കായി, ഇതാ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു നോക്ക്.

https://www.facebook.com/309540199145367/posts/2145647818867920/

You might also like