ബിജു മേനോനും സംയുക്ത വർമ്മയും മകനും;കുടുംബ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം..!!

171

കൊച്ചു ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളത്തിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന നായകന്മാരുടെ നിരയിൽ ഇപ്പോൾ ബിജു മേനോനും ഉണ്ട്. നീണ്ട പ്രണയത്തിന് ഒടുവിൽ വിവാഹിതരായ താര ജോഡികൾ ആണ് ബിജു മേനോനും സംയുക്ത വർമ്മയും. കുടുംബ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം