ബിജു മേനോനും സംയുക്ത വർമ്മയും മകനും;കുടുംബ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം..!!

172

കൊച്ചു ചിത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളത്തിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന നായകന്മാരുടെ നിരയിൽ ഇപ്പോൾ ബിജു മേനോനും ഉണ്ട്. നീണ്ട പ്രണയത്തിന് ഒടുവിൽ വിവാഹിതരായ താര ജോഡികൾ ആണ് ബിജു മേനോനും സംയുക്ത വർമ്മയും. കുടുംബ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം

You might also like