ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തുണി ഇല്ലാതെ നിൽക്കണം; അധ്യാപകന്റെ വൈകൃതത്തിന് എതിരെ പരാതി..!!

64

ഡാൻസ് ക്ലാസ്സിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ നേരിടുന്ന ക്രൂര പീഡനത്തിന് എതിരെ 21കാരിയുടെ പരാതി.

ക്ലാസ്സിൽ എത്തുന്ന പെണ്കുട്ടികൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അധ്യാപകന് മുന്നിൽ വിവസ്ത്രയായി നിൽക്കാൻ ആണ് ആവശ്യപ്പെട്ടുന്നത്. എന്നാൽ, ഇത് വിസമ്മതിച്ച വിദ്യാർഥിനിയാണ് അധ്യാപകന് എതിരെ പരാതി നൽകിയത്.

ഏപ്രിൽ 15ന് ആണ് പരാതിയുമായി പെണ്കുട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയത്. പരാതിയിൽ നാടക അക്കാദമിയിലെ പ്രധാന അധ്യാപകന് എതിരെ പോലീസ് കേസ് എടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

നാരായണൻഗുഡ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ആണ് കുട്ടി പരാതി നൽകിയത്. ക്ലാസ്സിൽ എത്തുന്ന കുട്ടികളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി വിവസ്ത്ര ആക്കുന്നത് അധ്യാപകന്റെ സ്ഥിരം പരിപാടി ആണെന്ന് കുട്ടി പോലിസിൽ നൽകിയ വിവരം.

You might also like