ബാബുവിന് സുരക്ഷാ ബെൽറ്റ് നൽകി; ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നൽകി; സൈന്യം മുകളിലേക്ക് കയറ്റുന്നു..!!

117

നീണ്ട 40 മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിനു ഒടുവിൽ ബാബുവിനെ വിജയകരമായി രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം.

സൈന്യം എത്തി മണിക്കൂറുകൾക്ക് അകം തന്നെ സൈനികൻ ബാബുവിന് അടുത്ത് എത്തുകയും റോപ്പ് ഘടിപ്പിച്ച ശേഷം ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നൽകി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാലക്കാട് മലമ്പുഴ മലക്ക് ഇടയിൽ കുടുങ്ങിയ ബാബുവിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ആയി നിൽക്കുകയാണ്.

സുരക്ഷാ ബെൽറ്റ് ഘടിപ്പിക്കാൻ സൈനികൻ എത്തുകയും ഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഇടുവരെയും വലിച്ചു മുകളിൽ കയറ്റാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ബാബു താഴെ എത്തുന്നതോടെ മെഡിക്കൽ സംഘവും ആംബുലൻസും ഡോക്ടർമാരും അടങ്ങുന്ന സംഘം നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ബാബു കൽ വഴുതി വീണു എന്ന തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ വാർത്തകളിൽ വിമർശനം ആയി ആളുകൾ എത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ബാബു കൽ വഴുതി വീണത് അല്ല എന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത്.

വഴിയറിയാതെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കാൽ വഴുതി പോയത് ആണെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നു. സൈന്യം അടുത്തെത്തി എന്ന് അറിഞ്ഞത് മുതൽ ബാബു എത്രയും വേഗം തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ആണ് ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നും പറയുന്നു.

You might also like