കണ്ണൂരിൽ മൊബൈൽ പ്രണയം തലയ്ക്കു പിടിച്ച വീട്ടമ്മ കാമുകന്റെ വീട്ടിൽ എത്തി; കാമുകിയെ കണ്ട്‌ പ്ലസ്‌ടു വിദ്യാർത്ഥി പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു..!!

88

മൊബൈൽ പ്രണയത്തിന്റെ പുത്തൻ തലത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ കാമുകനെ കണ്ട കാമുകി തലയിൽ കയ്യ് വെച്ച് ഇരുന്നു പോയി. കണ്ണൂരിൽ ആണ് സംഭവം. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തലശേരിയിൽ ആണ് സംഭവം.

മൊബൈലിൽ പരിചയപ്പെട്ട് ഏറെ കാലങ്ങൾ ആയി പ്രണയത്തിൽ ആയിരുന്നു വീട്ടമ്മ ഭർത്താവിനെയും മക്കളെയും ഉപേക്ഷിച്ചു കാമുകന്റെ വീട്ടിൽ എത്തുകയായിരുന്നു. കാമുകന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയ വീട്ടമ്മ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോൾ കാമുകൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ ആണ് സംഭവത്തിൽ വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്.

പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയായ കാമുകനെ കണ്ടു തലകറങ്ങി യുവതി കാമുകന്റെ വീടിന്റെ വരാന്തയിൽ ഇരുന്നു. കാമുകനായ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് എങ്കിൽ സംഭവം അറിഞ്ഞു കൂടിയ ആളുകളെ കൂടി കണ്ടപ്പോൾ പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി. കുറെ കാലങ്ങൾ ആയി ഇരുവരും മൊബൈൽ വഴിയുള്ള പ്രണയത്തിൽ ആയിരുന്നു.

തുടർന്ന് പ്രണയം തലക്ക് പിടിച്ചപ്പോൾ ആണ് വീട്ടമ്മ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങളും എടുത്ത് മക്കളെയും ഭർത്താവിനെയും ഉപേക്ഷിച്ച് കാമുകന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയത്. മൊബൈലിൽ ഉള്ള വിലാസം തേടി യുവതി കാമുകന്റെ വീട്ടിൽ എത്തി ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഫോൺ ചെയ്ത് വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വന്ന പ്ലസ് ടു പയ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ യുവതി ഞെട്ടിയത്. അച്ഛന്റെ പേരിൽ ഉള്ള കണക്ഷനിൽ ഉള്ള ഫോൺ ആണ് പയ്യൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്.

അതിലെ വിലാസം നോക്കിയാണ് യുവതി എത്തിയത്. ആളുകൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന കാമുകന്റെ വീട്ടിൽ എത്തിയ വിശിഷ്ട വ്യക്തിയെ കാണാൻ തടിച്ചുകൂടി. അവസാനം ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് വീട്ടമ്മ സ്ഥലത്തു നിന്നും തടിതപ്പിയത്.