സിനിമയിൽ എല്ലാവർക്കും തിരക്കല്ലേ ആകെ വിളിക്കുന്നത് ദിലീപ് അങ്കിൾ മാത്രം; കലാഭവൻ മണിയുടെ മകളുടെ വാക്കുകൾ..!!

45

മണി മുഴക്കം നിലച്ചിട്ട് മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടു എങ്കിലും കലാഭവൻ മണിയുടെ ചിരിയും നാടൻ പാട്ടുകളും ഇന്നും ഓരോ സിനിമ പ്രേമികളുടെയും മനസിൽ മായാതെ ഉണ്ട്.

വീട്ടിലെ കാറ്റിന് അച്ഛന്റെ ഇപ്പോഴും അച്ഛന്റെ മണം ആണെന്നാണ് മകൾ ശ്രീലക്ഷ്മി പറയുന്നത്. അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞേ ചാലക്കുടിക്കാർക്ക് മറ്റെന്തും ഉള്ളൂ എന്നും അച്ഛൻ എന്നെയും അമ്മയേയും സ്നേഹിച്ചതുപോലെ മറ്റാരും ഒരു മകളെയും ഭാര്യയെയും സ്നേഹിച്ചു കാണില്ല എന്നാണ് ശ്രീലക്ഷ്മി പറയുന്നത്.

സിനിമയിൽ ഉള്ളവർക്ക് എപ്പോഴും തിരക്കാണ് എന്നും ആകെ ഇടക്ക് വിളിക്കുന്ന ദിലീപ് അങ്കിൾ മാത്രം ആണെന്നും ശ്രീലക്ഷ്മി പറയുന്നു. ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ,

സിനിമയിൽ എല്ലാവർക്കും തിരക്കാണല്ലോ? അതുകൊണ്ടാകും ആരും വിളിക്കാറൊന്നുമില്ല. ദിലീപ് അങ്കിൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കും. അതൊരു വലിയ ആശ്വാസമാണ്. ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്നിരുന്നു. എന്നോട് കുറേ സംസാരിച്ചു. എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അച്ഛന്റെ കുടീരം കാണാൻ ദിവസവും ആൾക്കാരു വരുന്നുണ്ട്. മിക്കപേരും സകുടുംബമാണു വരുന്നത്. വരുന്നവരെയെല്ലാം കാണാനോ സംസാരിക്കാനോ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയാറില്ല.