വരാൻ പറ്റുന്ന ദൂരത്ത് ഇറക്കി വിടുമോ, അവന്റെ ആഗ്രഹം സാധിച്ച് കൊടുത്തപ്പോൾ വല്ലാത്ത സന്തോഷം; വീഡിയോയും കുറിപ്പും ഇങ്ങനെ..!!

41

വാഹന കാണുകയും അതിൽ കയറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും എന്നാൽ കയറാൻ കഴിയാത്തവരുമായി ഒട്ടേറെ ആളുകൾ ഉണ്ട്. അത്പോലെ ഒരാഗ്രഹം സാധിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ ഉള്ള സന്തോഷത്തെ കുറിച്ചുള്ള പോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ,

ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകുന്ന വഴി വയനാട് ലക്കിടിയിൽ നിന്നും പരിചയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഓക്കേ കുഞ്ഞനുജൻ ജിജീഷ് പ്രായം 22 കണ്ടാൽ ഒരു ചെറിയ പയ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നും എന്തോ ഒരു അസുഖം കാരണം വളർച്ചക്കുറവ് സംഭവിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ വണ്ടി നിർത്തിയ ഉടനെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുവന്നു.

ഞങ്ങളോട് സലാം പറഞ്ഞു അവൻറെ ഒരു ആഗ്രഹം പങ്കുവെച്ചു അവനെ കാറിൽ കയറ്റി തിരിച്ചു നടന്നു വരാൻ പറ്റുന്ന ദൂരത്ത്ഇറക്കി വിടുമോ എന്ന് തുടക്കത്തിൽ ഞങ്ങളൊന്ന് ഭയന്നെങ്കിലും അവിടെയുള്ള കടക്കാരൻ പറഞ്ഞു അവനെ ഇവിടെ ഒരു വിധം എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതം ആണെന്ന് എല്ലാവരോടും ഭയങ്കര ഫ്രൻഡ്‌ലി ആണെന്നും സത്യം പറയാലോ അവന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം സാധിപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ മനസിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വയനാട് റൂട്ടിൽ പോകുന്നവർ അവനെ കണ്ടാൽ just വണ്ടി ഒന്ന് നിറുത്തി സംസാരിച്ചിട്ടേ പോവാവു.

https://www.facebook.com/684081655123193/posts/942186362646053/

You might also like