ഹൻസികയുടെ അർദ്ധ നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം പൂർണ്ണ നഗ്ന ചിത്രങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ..!!

268

തെന്നിധ്യൻ താര സുന്ദരി ഹൻസികയുടെ സ്വകാര്യ ചിത്രങ്ങൾ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറൽ ആയത്. നാല് വർഷം മുമ്പ് ഒരു ട്രിപ്പിന് പോയപ്പോൾ ഉള്ള ചിത്രങ്ങൾ ആണ് ആദ്യം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്തിയത്.

ബിക്കിനിയിൽ ഉള്ളതും അർദ്ധ നഗ്നമായതുമായ ചിത്രങ്ങൾ ആയിരുന്നു കൂടുതലും. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബാത് റൂമിൽ നിന്നും ഉള്ള പൂർണ്ണ നഗ്‌ന ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എത്തിയത്.

എന്നാൽ ഈ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്തത് ആണ്ന്നാണ് ഹൻസിക പറയുന്നത്. പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി ഹൻസിക തന്നെയാണ് ചിത്രങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പാപ്പരാസികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ താൻ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നായികയായി പ്രശസ്തി നേടിയ നടി അല്ല എന്നും താഴെ കിടയിൽ നിന്നും ഉയർന്ന് വന്നതാണ് എന്നും ഹൻസിക പറയുന്നു.