സ്തനത്തിന്റെ വലുപ്പം പെട്ടന്ന് കൂടുന്നുണ്ടോ; കാരണങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്..!!

106

ഇന്നത്തെ കാലത്തിൽ സ്ത്രീകൾ എന്നും തങ്ങളുടെ ശരീര സൗന്ദര്യത്തിനായി കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ഒരു സ്ത്രീ അവരുടെ ശരീര സൗന്ദര്യത്തിൽ എന്നും വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ കാണുന്നത് ഒന്നാണ് മാറിടങ്ങൾ. സ്തനങ്ങൾ ചിലർക്ക് അമിതമാകുകയും ചിലർക്ക് വളരെ കുറവും ആയിരിക്കും. ഇത്തരത്തിൽ കുറവുള്ള ആളുകൾ അത് വർധിക്കാൻ നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നടത്താറുമുണ്ട്.

ഇന്ന് സ്തനങ്ങളുടെ വലുപ്പം കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ കുറക്കാനും നിരവധി പ്രകൃതി ദത്ത വസ്തുക്കൾ വിപണിയിൽ തന്നെയുണ്ട്. സ്തനങ്ങളുടെ നിർമ്മിതി കൊഴുപ്പ് കോശങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്തനങ്ങൾ വലുപ്പം വെക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ശരീര ഭാരം കൂടുതന്നത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഇതാ ചില കാരണങ്ങളും സ്തനങ്ങളുടെ വലിപ്പം കൂട്ടുന്നതിൽ കാരണങ്ങൾ ആകുന്നുണ്ട്.

bangal models

ആർത്തവ ചക്രത്തിൽ അണ്ഡോൽപ്പാദനത്തിനു ശേഷം ശരീരത്തിൽ പ്രൊജസ്ട്രോണിന്റെയും ഈസ്ട്രജന്റെയും അളവ് കൂടും. ഇത് നിങ്ങളുടെ സ്തനങ്ങളെ മൃതുവാക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ സ്തനങ്ങളുടെ വലുപ്പം കൂട്ടാനും കാരണം ആകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ആർത്തവത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മുന്നേ തന്നെ സ്തന വലുപ്പം കൂടുന്നതായി ആണ് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾ ഗര്ഭാവസ്ഥ സമയങ്ങളിൽ ഹോര്മോണുകളിൽ വലിയ വ്യത്യസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.

അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഗര്ഭകാലത്തെ സ്തനങ്ങൾ വലുപ്പം വെക്കുന്നത് സാധാരണമായ സംഭവം ആണ്. ഗർഭ കളത്തിൽ സ്തനങ്ങളെ കോശങ്ങളിലേക്ക് രക്ത പ്രവാഹം കൂട്ടുന്നതും സ്തന വലുപ്പം കൂട്ടുന്നതിനുള്ള കാരണം ആണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതുവെയുള്ള ധാരണ പ്രായം മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വളർച്ച കൂടും എന്നുള്ളതാണ്.

bangal models

സ്ഥാനങ്ങളിൽ ബ്രെസ്റ്റ് ടിഷ്യു, ലോബ്‌ള്യൂൾസ്, ഫാറ്റ് ടിഷ്യു എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരം എപ്പോൾ വലുതാകുന്നുവോ അപ്പോൾ അവ വലുതാകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഫോർ പ്ലെ നടത്തുന്നതും ലൈ ഗീ ക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും സ്തനങ്ങളുടെ വലുപ്പം വെക്കാൻ കാരണം ആകുന്നുണ്ട്.

സെ ക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്തനങ്ങളുടെ വളർച്ച കൂടാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതൽ ആണെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. സ്ഥിരമായി പങ്കാളിയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ കോർട്ടിസോളിന്റെ അളവ് വർധിക്കും. ഗർഭ നിരോധന ഗുളികളുടെ ചില ഘടകങ്ങൾ സ്തന വലുപ്പം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ആകുന്നുവെന്നു പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.

bangal models

പതിവായി ഗർഭ നിരോധന ഗുളികൾ കഴിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് സ്തനങ്ങളുടെ വലിപ്പത്തിൽ നേരിയ വ്യത്യസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. ഗർഭ നിരോധന ഗുളികളിൽ ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ട്. അവയാണ് സ്തന വലുപ്പം വർധിപ്പിക്കാൻ കാരണം ആകുന്നത്. പ്രായപൂർത്തി ആകുമ്പോൾ സ്തനങ്ങളുടെ വികാസത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഈസ്ട്രജൻ.

ഒരു വ്യക്തി ഗർഭ നിരോധന ഗുളിക കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈസ്ട്രജന്റെ അളവും വർധിക്കുന്നു. ഇത് സ്തന വലിപ്പത്തില് കാരണം ആകുന്നു എന്ന് മെഡിക്കൽ ന്യൂസ് ടുഡേ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു.