ലിംഗത്തിന്റെ വലിപ്പത്തിൽ ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ; വലുപ്പം വെക്കാനും ഉറപ്പ് കൂട്ടാനും വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഒറ്റമൂലിയിതാ..!!

3,199

കിടപ്പറ ബന്ധങ്ങളിൽ എന്നും പുരുഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പങ്കാളിയെ തൃപ്തി പെടുത്താനും ഒപ്പം പങ്കാളിയെക്കാൾ ഒരുപാടിയെങ്കിലും മുകളിൽ നിൽക്കാനും തന്നെ ആയിരിക്കും. അല്ലാത്ത പക്ഷം പുരുഷനിൽ പലപ്പോഴും മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും അത് പിന്നീട് വിവാഹ മോചനമോ അല്ലെങ്കിൽ പങ്കാളിയിൽ ഉള്ള സംശയത്തിലേക്കോ അടക്കം കടക്കുന്ന മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ആയി അടക്കം മാറാറുണ്ട്.

പലപ്പോഴും പുരുഷനെ തളർത്തുന്ന മാനസികമായി ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് ലിംഗത്തിനു ആവശ്യമായ വലുപ്പം ഇല്ല എന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും ലിങ്ക വലിപ്പം കുറവുള്ളത് മൂലം പങ്കാളിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക ഇപ്പോഴും പുരുഷന് ഉണ്ടാവും.

എന്നാൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള കാര്യം ഈ ആശങ്കകൾ ഉള്ള ഭൂരിഭാഗം പുരുഷന്മാർക്കും ആവശ്യത്തിനുള്ള ലിംഗ വലിപ്പമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ചില അ ശ്ലീല വിഡിയോകൾ അടക്കം കാണുമ്പോൾ അതിൽ കാണുന്നതുമായി ഉള്ള താരതമ്യങ്ങൾ ആണ് പുരുഷനെ പലപ്പോഴും അസ്വസ്ഥരാക്കുന്നത്.

പങ്കാളിയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പുരുഷന് ശരാശരി മൂന്നിച്ചു നീളം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ കഴിയും എന്നാണ് വിദഗ്ദാഭിപ്രായം. യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ താഴെ മാത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ ലിംഗത്തിന്റെ വലുപ്പം എങ്കിൽ മാത്രം അതിനെ ലിംഗത്തിന്റെ വലുപ്പക്കുറവ് ഉള്ളതായി കണക്കാൻ കഴിയും. പലപ്പോഴും ലിംഗ വലുപ്പം കൂട്ടുന്നതിനായി കരുത്തന്നത് ശാസ്ത്രകീയ വഴിയുള്ള വലുപ്പം വെപ്പിക്കൽ ആണ്.

എന്നാൽ ഇത് പലപ്പോഴും നൂറുശതമാനം വിജയം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പുരുഷന്റെ ലിംഗത്തിന്റെ വലുപ്പം കൂട്ടുന്നതിനായി ചില നാടൻ മരുന്നുകൾ കൂടിയുണ്ട്. ഈ ഒറ്റമൂലികൾ കൊണ്ട് ലിങ്ക വലിപ്പം ഉയർത്താൻ കഴിയും.

നീർവാളക്കുരു ശുദ്ധി ചെയ്തത് 240 ഗ്രാം നാലിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിൽ ഷായം വെച്ച് ഒരു ഇടങ്ങഴിയായി വറ്റിച്ച് 40 ഗ്രാം നീർവാളക്കുരു അരച്ചുചേർത്ത് നാഴി എണ്ണയും ചേർത്ത് കാച്ചി ചളി പരുവമാകുമ്പോൾ ഇടങ്ങഴി എരുമപ്പാൽ ചേർത്ത് കാച്ചി അരക്ക് പരുവമാകുമ്പോൾ വാങ്ങി അരിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം.

ഈ എണ്ണ പുരട്ടിയാൽ ലിംഗത്തിന് നീളവും വണ്ണവും തന്നെ നല്ല ബലവും കിട്ടുന്നതാണ്. ലിംഗത്തിൽ മുറിവുകളും വ്രണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല നീർവാള എണ്ണ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും Croton Oil അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതും വളരെ ഫലപ്രദമാണ് പക്ഷേ വാങ്ങിക്കുന്ന എണ്ണ എത്രത്തോളം നല്ലതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല.

നീർവവാളക്കുരു ശുദ്ധി ചെയ്യേണ്ട രീതി ഇങ്ങനെയാണ്. എരുമച്ചാണകം കലക്കി അതിൽ നീർവാളക്കുരു ഇട്ട് രണ്ടു മണിക്കൂർ വേവിക്കുക വെന്തുകഴിയുമ്പോൾ ഗുരുവിന്റെ പുറത്തുള്ള കറുത്ത ആവരണം പൊട്ടി വരും അത് നീക്കം ചെയ്ത ശേഷം കരിക്കിൻവെള്ളത്തിൽ പത്തുമിനിറ്റ് ഇട്ടു വയ്ക്കുക പത്തു മിനിറ്റിനുശേഷം എടുത്ത ഉണങ്ങിഎടുക്കുമ്പോൾ നീർവാളകുരു ശുദ്ധിയാകും.