പ്രശസ്ത മിമിക്രി താരം അഭിയുടെ മകൻ ആണ് ഷെയിൻ നിഗം, വളരെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ് അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ കൂടിയും പ്രേക്ഷകരുടെ…