മഴവിൽ മനോരമയുടെ പരിപാടിക്ക് വന്ന കാവ്യയുടെ ഡ്രസ്സ്‌ കണ്ടവര്‍ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു

119

പരിപാടിയില്‍ നിന്നും ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത സീന്‍