പോലീസ് മടക്കി അയച്ച ട്രാൻസ്‌ജെന്റർമാർ ശബരിമലയിൽ ദർശനം നടത്തി..!!

8

എങ്ങും ഒരു പ്രതിഷേധങ്ങളും ഇല്ല, പോലീസ് തടഞ്ഞ ട്രാൻസ്‌ജെന്റർമാർ ഒരു പ്രതിഷേധവും ഇല്ലാതെ ശബരിമല ദർശനം നടത്തി. ഞായറാഴ്ച ദർശനത്തിന് എത്തിയ ഇവരെ പോലീസ് നിയമ പ്രശ്നങ്ങൾ പറഞ്ഞു തിരിചയച്ചിരുന്നു, കൊച്ചിയിൽ നിന്നും എത്തിയ നാല് പേർ ആണ് ദർശനം നടത്തിയത്, രഞ്ജു മോൾ, അവന്തിക, അനന്യ, തൃപ്തി ഷെട്ടി എന്നിവർ ആണ് ദർശനം നടത്തിയത്.

ഞായറാഴ്ച ശബരിമല ദർശനത്തിനു പുറപ്പെട്ട ഇവരെ എരുമേലിയിൽ പൊലീസ് തടഞ്ഞിരുന്നു. ഇതേച്ചൊല്ലി വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്. ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ശബരിമല ദർശനം നടത്തുന്നതിൽ തടസ്സമില്ലെന്നു ശബരിമല തന്ത്രി കണ്ഠര് മോഹനരും പന്തളം കൊട്ടാരവും അറിയിച്ചിരുന്നു. തങ്ങൾ ഇതിന് മുമ്പും ദർശനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇവർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞത്. സ്ത്രീ വേഷത്തിൽ എത്തിയത് കൊണ്ടാണ് തടഞ്ഞത് എന്നാണ് പോലീസ് ഭാഷ്യം.