ഖാദി ബോർഡിന് മുട്ടൻ പണിയുമായി മോഹൻലാൽ; 50 കോടി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം എന്നാവശ്യം..!!

36

മോഹൻലാൽ ചർക്കയിൽ ഇരുന്ന് നൂൽ നൂൽക്കുന്ന എം സി ആർ മുണ്ടിന്റെ പരസ്യത്തിൽ അഭിനയിച്ചപ്പോൾ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ഖാദി ബോർഡ് രംഗത്ത് എത്തിയത്. എം സി ആറിന്റെ പരസ്യത്തിന് ഖാദി ബോർഡുമായി ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നും, ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള വ്യാജ പരസ്യങ്ങൾ ഖാദി ബോർഡിന് നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കും എന്നുമാണ് ഖാദി ബോർഡ് ഉപാധ്യക്ഷ ശോഭന ജോർജ്ജ് പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തുകയും മോഹൻലാലിന് എതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തുകയും ചെയ്തത്. തുടർന്ന് മോഹൻലാലിനും പരസ്യം നൽകിയ കമ്പനിക്കും ഖാദി ബോർഡ് വക്കീൽ നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ചെയ്‌തു.

തുടർന്നാണ് മോഹനല്ലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും വക്കീൽ നോട്ടിസ് എത്തുന്നത്. തന്നെ പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിച്ചതിന് 14 ദിവസത്തിന് അകം പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയുകയോ, 50 കോടി നഷ്ട പരിഹാരം നൽകുകയോ വേണം എന്നാണ് മോഹൻലാൽ നോട്ടിസ് വഴി ഖാദി ബോർഡിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

എന്നാൽ ഖാദി ബോർഡ് പണം നൽകാൻ ഉള്ള ശേഷി തങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്നും തെറ്റാണ് മോഹൻലാൽ ചെയ്തത് എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മോഹൻലാലിന് നോട്ടിസ് അയച്ചത് എന്നും, ഭീഷണി അല്ല നടത്തിയത് എന്നും അഭ്യര്ഥനയാണ് മോഹൻലാലിന് നടത്തിയത് എന്നും തെറ്റ് ചെയ്‌തട്ടില്ല എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയില്ല എന്നും ഖാദി ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി.

You might also like