പള്ളിമുറ്റത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച 3 ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനൊപ്പമുള്ള കരളലിയിപ്പിക്കുന്ന കത്ത്..!!

57

കല്ലായി നീലച്ചിറ ഇസ്ലാഹിയ മസ്ജിദിൽ മൂന്നു ദിവസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഒരു കത്തിനോടൊപ്പമാണ് പള്ളിയങ്കണത്തിൽ കുഞ്ഞിനെ അജ്ഞാതർ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കുട്ടിയെ വളർത്തണമെന്നും ഇഷ്ടമുള്ള പേര് നൽകണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന കത്തിൽ കുട്ടിക്ക് വാക്സിൻ നൽകണം എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ബിസിജി ഒപിവി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വാക്സിനുകൾ നൽകണം എന്നണ് അഭ്യർത്ഥന.

ജിനേഷ് പിഎസ് ആണ് സംഭവത്തെ കുറിച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിൽ ഷെയർ ചെയ്തത്. കത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇങ്ങനെ,

അസ്സലാമു അലൈക്കും (അറബി)

ഈ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുന്നവർ ഒഴിവാക്കരുത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ സ്വീകരിക്കണം. ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ബർത്ത് 25/10/2019. ഈ കുഞ്ഞിന് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള പേരിടണം. അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തന്നതാണെന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ ഇതിനെ നോക്കണം. ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു തന്നു അത് അള്ളാഹുവിന് തന്നെ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തു. ഈ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുന്നവർ ബിസിജി ഒപിവി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എന്ന മെഡിക്കൽ നൽകണം.

എന്ന്…