രണ്ടാമൂഴം ശ്രീകുമാർ മേനോൻ ചെയ്യില്ല, നിലപാടിൽ ഉറച്ച് എം ടി; കേസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ..!!

23

1000 കോടി ബഡ്ജെറ്റിൽ മോഹൻലാലിനെ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിച്ച് ശ്രീകുമാർ മേനോൻ സംവിധാനം ചെയ്യും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ചിത്രമാണ് എംടി വാസുദേവൻ നായരുടെ തിരക്കഥയിൽ ഉള്ള രണ്ടാമൂഴം.

എന്നാൽ, എം ടി ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി നാല് വർഷത്തെ കരാറിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം തിരക്കഥകൾ ശ്രീകുമാർ മേനോന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം പോലും തുടങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് എം ടി തിരക്കഥാ തിരികെ ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തുടർന്ന്, കേസിൽ മധ്യസ്ഥൻ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ശ്രീകുമാർ മേനോൻ കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകി എങ്കിലും കോടതി തള്ളുക ആയിരുന്നു.

തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീണ്ടും ശ്രീകുമാർ മേനോൻ ചിത്രം താൻ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്യും എന്നുള്ള പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ, രണ്ടാമൂഴത്തിന്റെ തിരക്കഥ ശ്രീകുമാർ മേനോന് നൽകില്ല എന്നുള്ള നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് എം ടി.

മധ്യസ്ഥൻ വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യവുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശ്രീകുമാർ മേനോൻ, എന്നാൽ കേസ് കോടതി ജൂണ് 12ലേക്ക് മാറ്റി.

You might also like