ഒടിയന്റെ മുഴുവൻ ഗാനങ്ങളും എത്തി..!!

29

ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം ഒടിയന്റെ മുഴുവൻ ഗാനങ്ങളും എത്തി. മോഹൻലാൽ തന്റെ ഒഫീഷ്യൽ പേജിലൂടെയാണ് ജൂക്ക് ബോക്‌സ് പുറത്ത് വിട്ടത്.

ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കാം..