എർട്ടിഗ, എക്സ്എൽ 6, വിറ്റാര ബ്രെസ്സ, സിയാസ് എസ്-ക്രോസ് എന്നിവയുടെ 1.80 ലക്ഷം യൂണിറ്റുകൾ മാരുതി സുസുക്കി തിരിച്ചുവിളിക്കുന്നു..!!

114

എർട്ടിഗ സിയാസ് വിറ്റാര ബ്രെസ്സ എക്സ്എൽ എസ്-ക്രോസ് എന്നിവയുടെ പെട്രോൾ വകഭേദങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട 1.80 ലക്ഷത്തിലധികം വാഹനങ്ങൾ മാരുതി സുസുകി തിരിച്ചുവിളിച്ചു. തിരിച്ചുവിളിക്കപ്പെട്ട 4 വാഹനങ്ങൾ 2018 മെയ് 4 നും 2020 ഒക്ടോബർ 27 നും ഇടയിൽ നിർമ്മിച്ചവയാണ്. ഓട്ടോ കാർ ഇന്ത്യയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്.

ബാധിച്ച യൂണിറ്റുകളിൽ മാരുതി അരീന മോഡലുകളായ എർട്ടിഗ, വിറ്റാര ബ്രെസ്സ, മാരുതി നെക്സ മോഡലുകൾ എക്സ്എൽ 6, എസ്-ക്രോസ് സിയാസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രശ്നം ഉണ്ടായ വാഹനങ്ങൾ മോട്ടോർ ജനറേറ്റർ യൂണിറ്റിനായി പരിശോധിക്കും തകരാറുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ഉപഭോക്താവിന് സൗജന്യമായി മാറ്റി നൽകും.

ബാധിക്കപ്പെട്ട വാഹനങ്ങളുടെ ഉടമകളെ മാരുതി സുസുക്കി അംഗീകൃത വർക്ക് ഷോപ്പുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. 2021 നവംബർ ആദ്യവാരം മുതൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി നടക്കും. അതുവരെ മാരുതി സുസുക്കി ഉപഭോക്താക്കളോട് വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വാഹനമോടിക്കുന്നതും വാഹനത്തിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ/ഇലക്ട്രോണിക് ഭാഗങ്ങളിൽ നേരിട്ട് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.

അതുവരെ മാരുതി സുസുക്കി ഉപഭോക്താക്കളോട് വെള്ളക്കെട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വാഹനമോടിക്കുന്നതും വാഹനത്തിന്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ/ഇലക്ട്രോണിക് ഭാഗങ്ങളിൽ നേരിട്ട് വെള്ളം തളിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചു.

ഒരു വാഹനത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മാരുതി സുസുക്കി വെബ്‌സൈറ്റിലെ (വിറ്റാര ബ്രെസ്സയ്ക്കും എർട്ടിഗയ്ക്കും) അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ വെബ്‌സൈറ്റിലെ (എക്സ്എൽ 6 എസ്-ക്രോസിനും സിയാസിനും) ‘ഇംപ് കസ്റ്റമർ ഇൻഫോ’ വിഭാഗവും സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്.

ഒരാൾക്ക് അവരുടെ വാഹനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ അവരുടെ വാഹനത്തിന്റെ ചേസിസ് നമ്പർ വിശദാംശങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്.