മലയാളം തമിഴ് തെലുങ്ക് ഭാഷകളിൽ നിറസാന്നിദ്യമായി നിൽക്കുന്ന യുവ നടിയാണ് നിവേദ തോമസ്. വെറുതെ അല്ല ഭാര്യ എന്ന ചിത്രത്തിൽ കൂടി…