സംസ്കാരത്തെ തകർക്കുന്ന ടിക്ക് ടോക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നിരോധിക്കുന്നു; നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി..!!

20

ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയ ടിക്ക് ടോക്ക് നിരോധിക്കാൻ ഉള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു, നാടിന്റെ സംസ്കാരത്തെ തകർക്കുന്ന യുവതികൾ മോശം ആയ രീതിയിൽ പരസ്യമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മേഖല ആയി സോഷ്യൽ മീഡിയയെ മാറ്റുന്ന രീതിയിൽ ആണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്.

തങ്ങളുടെ സംസ്കാരത്തിന് ദോഷം ആകുന്നത് കൊണ്ട് നിരോധിക്കാൻ ഉള്ള നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ ആണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ് എന്നാണ് ഐ ടി മന്ത്രിയായ എം മണികണ്ഠൻ അറിയിച്ചത്.

ടിക്ക് ടോക്ക് നിരോധിക്കുന്നതിനായി പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണും എന്നും അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു. ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴി വമ്പിച്ച അശ്ളീല വീഡിയോകൾ ആണ് ദിനംപ്രതി പുറത്ത് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ആപ്പിക്കേഷനും സംസ്കാരത്തിന് യോജിച്ചത് അല്ല എന്നും മന്ത്രി പറയുന്നു.രണ്ട് കോടിയിൽ ഏറെ റീജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഉപഭോക്താക്കൾ ആണ് ടിക്ക് ടോക്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത്.