നടൻ മധു പ്രകാശിന്റെ ഭാര്യയെ സ്വയം ജീവനൊടുക്കിയ നിലയിൽ കണ്ടെത്തി..!!

31

തെലുങ്ക് നടൻ മധു പ്രകാശിന്റെ ഭാര്യ, ഭാരതിയെ ഹൈദരാബാദിൽ മണികൊണ്ടയിൽ ഉള്ള സ്വവസതിയിലെ കിടപ്പ് മുറിയിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

2015 ൽ ആയിരുന്നു ഇരുവരുടെയും വിവാഹം, ബാഹുവലിയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുള്ള മധു പ്രകാശ് പ്രധാനമായും അഭിനയിക്കുന്നത് സീരിയലുകളിൽ ആയിരുന്നു, ഇത്തരത്തിൽ മധുവിന്റെ അഭിനയ ജീവിതത്തോട് ഭാരതിക്ക് എതിർപ്പ് ആയിരുന്നു.

അഭിനയിക്കാൻ പോകുന്ന കാരണത്തെ ചൊല്ലി ഇരുവരും തമ്മിൽ കലഹം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാണ് അറിയുന്നത്, ചൊവാഴ്ച വൈകിട്ട് ആണ് ഭാരതി സ്വയം ഇല്ലാതായ നിലയിൽ വീട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്.

സീരിയൽ അഭിനയം നിർത്തി ഉടൻ വീട്ടിൽ എത്തിയില്ല എങ്കിൽ താൻ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കും എന്ന് ഭാരതി ഭീക്ഷണി മുഴക്കി ഇരുന്നു എങ്കിൽ കൂടിയും മധു അതിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നില്ല. തുടർന്നാണ് ഭാരതി മനോവിഷമത്തിൽ ജീവിതം ഇല്ലാതെ ആക്കിയത്.