തുണ്ടു പടം കാണാറുണ്ട്; അതിനു എന്താണ് കുഴപ്പം; ശ്രീലക്ഷ്മി അറക്കൽ ചോദിക്കുന്നു..!!

732

തന്റെ നിലപാടുകൾ എന്നും തുറന്നു പറയാൻ മടിയില്ലാത്ത ഒരു സ്ത്രീ സമൂഹം ഇന്ന് മലയാളക്കരയിൽ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഭാഗം ആണ് ശ്രീലക്ഷ്മി അറക്കൽ എന്ന കണ്ണൂരുകാരി. യുവ സമൂഹത്തിന്റെ സ്വരം. തന്റെ സ്വയം – ഭോഗത്തെ കുറിച്ച് വിവരണം നടത്തി ശ്രദ്ധ നേടിയ താരം പല തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രസ്താവനകൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

താൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ കൊണ്ട് തനിക് ഒട്ടേറെ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് ശ്രീലക്ഷ്മി അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു. സൗഹൃദങ്ങൾ നഷ്ടമായി വഴി പിഴച്ചു പോയി എന്ന് പലരും പറഞ്ഞു. ആർത്തവ സമയത് താൻ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീലക്ഷ്മി.

അമ്പലത്തിൽ ആർത്തവ സമയത്തു കയറാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അനാചാരം ആണെന്ന് ശ്രീലക്ഷ്മി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ താൻ ഒരു ഫെമിനിച്ചി ആണെന്നും അങ്ങനെ തന്റെ ശരീരത്തിൽ ടാറ്റൂ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീലക്ഷ്മി.

തന്റെ രണ്ടു തുണ്ടു വിഡിയോകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി പ്രചരിച്ചു എന്നും എന്നാൽ ആ വീഡിയോ തന്റേത് അല്ലായിയുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോഴും ആ രണ്ടു വിഡിയോകളും താൻ തന്റെ ഗൂഗിൾ ഡ്രൈവിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ശ്രീലക്ഷ്മി പറയുന്നു.

അത്തരം വിഡിയോകൾ താൻ കാണാറുണ്ട് എന്ന് ശ്രീലക്ഷ്മി പറയുന്നു. ഇന്റർവ്യൂ പൂർണ്ണ രൂപം കാണാം…