എംപ്ലോയീമെന്റ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ചിൽ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്തവർക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത; ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ നിർദ്ദേശം..!!

79

പിഎസ്‌സി വഴി പരീക്ഷ എഴുതി റാങ്കിൽ കയറി, ജോലിക്ക് അർഹത നേടിയിട്ടും കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ജോലി ലഭിക്കാത്തത് മൂലമാണ് നാലായിരത്തോളം ഉദ്യോഗാർഥികൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകിയത്. അനുകൂല വിധി നേടിയെടുത്തെങ്കിലും എം പാനൽ ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ ആദ്യം കെഎസ്ആർടിസി തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിർദ്ദേശം എത്തിയതോടെയാണ് കൂട്ടാപ്പിരിച്ചുവിടൽ നടന്നത്.

എന്നാൽ പിരിച്ചു വിട്ടത്തിന് ആനുപാതികമായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലിയിൽ എത്താത്തത് മൂലം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇപ്പോൾ കെഎസ്ആർടിസി നേരിടുന്നത്.

ഇതിന് പരിഹാരമായി ആണ് ഹൈക്കോടതി പുതിയ ഉത്തരവ് നൽകിയത്. പിഎസ്‌സി വഴിയല്ലാത്ത എല്ലാ നിയമനവും ഭരണ ഘടന വിരുദ്ധം ആണെന്ന് പറയുന്ന ഹൈക്കോടതി, നിയമം അനുവദിച്ചാൽ മാത്രം എം പാനുകാരെ നിയമിക്കാം. താൽകാലിക കണ്ടക്ടർമാരെ പിരിച്ചുവിട്ടത് വഴി കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിലുണ്ടായ നിലവിലെ ഒഴിവുകൾ എംപ്ലോയ്മെന്‍റ് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി നികത്താമെന്നും ഹൈകോടതി വ്യക്തമാക്കി.