അതിമനോഹരം; ഒടിയനിലെ ആദ്യ വീഡിയോ ഗാനമെത്തി..!!

40

ഒടിയന്റെ ആദ്യ വീഡിയോ ഗാനം എത്തി, ശ്രേയാ ഘോഷാൽ പാടി ഗാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റഫീക്ക് അഹമ്മദ് ആണ്, സംഗീത സംവിധാനം എം ജയചന്ദ്രൻ..