പച്ചക്കുതിര വീട്ടിൽ വന്നാൽ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാകുമോ; സത്യാവസ്ഥ ഇതാണ് – അറിയാം…!!

467

പണ്ട് മുതലേ ആളുകൾ പറയുന്ന ഒന്നാണ് പച്ച കണിയാൻ എന്നും പച്ച കുതിര എന്നൊക്കെ വിളിപ്പേരുള്ള ജീവി വീട്ടിൽ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ കയറിയാൽ പണം ലഭിക്കും എന്നും സമ്പത് കുമിഞ്ഞു കൂടും എന്നുള്ളത് ഒക്കെ. ജ്യോതിഷ ശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വാസം ഉള്ളവർക്കായി ഉള്ള പോസ്റ്റ് ആണ് ഇത്.

പച്ച കുതിര വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഗുണമോ ദോഷമോ എല്ലാവർക്കും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരിക്കും ഇത്. പച്ച കുതിര വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഉപദ്രവിക്കാനോ ഓടിച്ചു കളയണോ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു.

അറിഞ്ഞു കൊണ്ടോ അറിയാതെയോ പച്ച കുതിരയെ ദ്രോഹിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക ബുന്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്നു.

ജീവിതത്തിൽ എപ്പോൾ എങ്കിലും ഇതിനെ ഉപദ്രവിച്ച ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി എങ്കിൽ ഇതിന്റെ തൂത ഫലങ്ങൾ മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കും. വീടുകളിൽ ഐശ്വര്യ ഭാവം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ജീവി ആണ് പച്ച വെട്ടിൽ അഥവാ പച്ച കുതിര. വളരെ കുറച്ചു മാത്രം ആയിസ്സുള്ള ഈ ജീവി സമ്പത്ത് കൊണ്ടുവരും എന്നാണ് വിശ്വാസം.

ഈ ജീവിയെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ കൂടി ആരോഗ്യം ഐശ്വര്യം സമ്പത് എന്നിവ നേടാൻ കഴിയും. കൂടുതൽ വിശദമായി അറിയാൻ വിഡിയോ കാണുക.