കേരളത്തിൽ പുരുഷ വാണിഭം സജീവം; കൊച്ചമ്മാർ തേടിയെത്തുന്ന പുരുഷവേശ്യകളെ തിരിച്ചറിയാൻ കയ്യിൽ പ്രത്യേക ചരടുകൾ; ഒരു രാത്രിക്ക് 10000 ലേറെ ലഭിക്കും; ഞെട്ടിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ..!!

269

പെൺവാണിഭത്തിൻ്റെ കാലം കഴിഞ്ഞപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വാണിഭത്തിന് സ്ത്രീകളെക്കാൾ ഡിമാന്റ് പുരുഷന്മാർക്ക് ആണ് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ.

ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാത്രിക്ക് ലഭിക്കുന്നത് 5000 മുതൽ 10000 വരെ ആണ്. കുറച്ചേറെ വർഷങ്ങളായി കൊച്ചിയിൽ ഇതിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് അനദ്യോഗിക റിപോർട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം ഭാഗങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള സംഘങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

“കൂത്താടികൾ” എന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള സംഘത്തിന്റെ വിളിപ്പേര്. മുപ്പതിന് താഴെയുള്ള സൗന്ദര്യവും അതിനൊപ്പം ലൈംഗീക അസുഖങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നാണ് അറിയുന്നത്. സീരിയൽ രംഗത്ത് ഉള്ള ആന്റി നടിമാർ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നാണ് വിവരം.

പോക്കറ്റ് മണിക്കായി മെയിൽ എസ്കോർട്ടിങ്ങിന് പോകുന്ന കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ എണ്ണം ചെറുതല്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള പുരുഷ വേശ്യകളെ തിരിച്ചറിയാനായി ഇവരുടെ കൈകളിൽ പ്രേത്യേക നിറത്തിൽ ഉള്ള ചരടുകൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ മീഡിയ മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇടപാടുകൾ നടക്കുന്നത്.

ടൂറിസം മേഖലയിൽ എത്തുന്ന അന്യ സംസ്ഥാന രാജ്യ സ്ത്രീകൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള യുവാക്കളെ തേടുന്നത്. ഇടനിലക്കാർക്ക് കമ്മീഷൻ ബേസിൽ ആണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നേറുന്നത്.