നെയ്യാറ്റിൻകരയിൽ കനറാ ബാങ്കിന്റെ ജപ്തി ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് തീകൊളുത്തിയ അമ്മയും മകളും, മകൾ ആദ്യമേ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി എങ്കിൽ, ശരീരത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്…