ടിക് ടോക്ക് അടക്കം 59 ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിരോധിച്ചു; കാരണം ഇത്..!!

82

ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു തീരുമാനം ആണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ടിക് ടോക്ക് അടക്കം വമ്പൻ സാമൂഹിക ആപ്പുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വിലക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം. ഷെയർ ചാറ്റ് , ഹെലോ , യൂ സി ബ്രൌസർ , സെൽഫി സിറ്റി , വി ചാറ്റ്, ഷെയർ ഇറ്റ് എന്നിവയും ഈ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്പുകൾ ആണ്. ഐടി ആക്ടിന്റെ 69 എഎ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്.

രാജ്യസുരക്ഷ മുൻനിർത്തിയാണ് നടപടിയെന്നാണ് വിശദീകരണം. ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനം ക്രമസമാധാനം എന്നിവക്ക് ഈ ആപ്പുകൾ ഭീഷണിയാണെന്നും പറയുന്നു. ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ സുരക്ഷയെയും സ്വകാര്യതയെയും ബാധിക്കുന്നതായി കാണിച്ച് നിരവധി പരാതികൾ ഐടി മന്ത്രാലയത്തിന് ലഭിച്ചുവെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നത്.

ലഡാക്ക് പ്രശ്‌നത്തിന് പിന്നാലെ ഈ ആപ്പുകൾ നിരോധിക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഉയർന്നിരുന്നു. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴി ഇന്ത്യക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോർത്തുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വാദം.