ഒരേ ഒരു നടിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നിലകൊള്ളുന്ന സംഘടനയാണ് ഡബ്ലിയു.സി.സി; പൊന്നമ്മ ബാബു..!!

89

മലയാള സിനിമയിലെ വനിതാ പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി രൂപീകരിച്ച വുമൺ ഇൻ സിനിമ കളക്ടീവ് എന്ന സംഘടനക്ക് എതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പൊന്നമ്മ ബാബു. ഒരു പ്രമുഖ മാസികയ്ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ ആണ് പൊന്നമ്മ ബാബു രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തിയത്.

സിനിമയിലെ വനിതാ പ്രവർത്തകരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി, അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ആയി തുടങ്ങിയ സംഘടനയാണ് ഡബ്ലിയൂ സി സി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ആണ് ആ സംഘടന നിലകൊള്ളുന്നത് എന്നാണ് പൊന്നമ്മ ബാബു പറയുന്നത്.

പൊന്നമ്മ ബാബു പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ,

സ്ത്രീകളുടെ ഉന്നമനത്തിനായി ഒരു സംഘടന എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഉള്ളത് ആയിരിക്കണം. അവർ ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്ത് കണ്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മയിൽ തങ്ങൾക്കായി ഒരു ഇടം ഉണ്ടായി വന്നത്. അവർ സംഘടന തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരേ ഒരാളെ കുറിച്ചാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി ആ സംഘടന ചുരുങ്ങി പോയി.

ആ സംഘടനയിൽ ഉള്ളവർ വാദിക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആണ്. ബാക്കി ഉള്ളവർ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്ക് വെക്കുന്നു. അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അമ്മ സംഘടനയാണ്. അവരുടെ സംഘടനക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ് അമ്മ ആദ്യം നൽകി ഇരുന്നത്. തുടർന്ന് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് എതിരെ തിരിയുക ആയിരുന്നു. ഒരു സംഘടനക്കും തങ്ങൾ എതിരും അല്ല. ഇത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം ആണ്, പൊന്നമ്മ ബാബു.