ചുംബന സമരത്തിനും പെൺവാണിഭത്തിനും പിടിയിലായ രസ്‌മി നായരുടെ പുതിയ പണി ഞെട്ടിക്കും; എങ്കിലും എന്റെ രസ്‌മി നായരെ..!!

291

കേരളത്തിൽ ചുംബന സമരം ചൂട് പിടിച്ചപ്പോൾ ആണ് രേസ്മി നായർ എന്ന പേര് കേരളം കേട്ട് തുടങ്ങിയത്. ചുംബന സമരത്തിൽ കൂടിയാണ് ബിക്കിനി മോഡൽ ആയ രശ്മിയും ഭർത്താവ് രാഹുൽ പശുപാലനും രംഗ പ്രവേശനം നടത്തുന്നത്.

തുടർന്ന് പെൻവാണിഭ കേസിൽ ഇരുവരെയും പോലീസ് പൊക്കി എങ്കിൽ കൂടിയും അത് തങ്ങളെ കുടുക്കിയത് എന്നായിരുന്നു പിന്നീട് നൽകിയ പ്രതികരണം.

എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബിക്കിനിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്ന രസ്‌മി ഇപ്പോൾ തന്റെ നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ കൂടി വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം നഗ്ന ചിത്രങ്ങൾ ഓൺലൈനായി വിൽപ്പന നടത്തി ലക്ഷങ്ങൾ ആണ് രേസ്മി സ്വന്തമാക്കുന്നു എന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ.

പട്രിയോൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് രേസ്മി തന്റെ അർദ്ധ, പൂർണ്ണ നഗ്‌ന ചിത്രങ്ങൾ വിൽപ്പനക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഓരോ തരത്തിൽ ഉള്ള ചിത്രത്തിനും ഡോളർ നിരക്കിൽ ആണ് വിറ്റഴിക്കുന്നത്.