രോമാഞ്ചം കയറി ആരാധകർ; ഒടിയൻ മാണിക്യന്റെ ട്രയ്ലർ എത്തി..!!

37

വിസ്മയത്തിന്റെ മാമാങ്കം തീർക്കാൻ ഒടിയൻ അവതരിക്കാൻ ഉള്ള കാത്തിരിപ്പാണ് ഇനി, ആരാധകരെയും പ്രേക്ഷകരെയും അത്ഭുതത്തിന്റെ കൊടുമുടിയിൽ എത്തിച്ചുകൊണ്ടു ഒടിയന്റെ വേലകൾക്കു തുടക്കാമായി…

ട്രയ്ലർ കാണാം…

Odiyan Official Trailer

Odiyan Official Trailer

Posted by Mohanlal on Tuesday, 9 October 2018

You might also like