നുണക്കുഴിയുള്ള പെൺകുട്ടികളെ വിവാഹം കഴിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ; പക്ഷെ വൈദ്യശാസ്ത്രം പ്രകാരം ഞെട്ടിക്കുന്നത്..!!

299

നുണക്കുഴി കവിളിൽ ഉള്ള പെണ്കുട്ടികളെ കാണാൻ എന്തോ വല്ലാത്തൊരു ഭംഗി തന്നെ ആണെന്ന് പറയാം, ലോകത്തിൽ ഉള്ള 20 ശതമാനം ആളുകൾക്കും നുണക്കുഴി ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.

നുണക്കുഴികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക സൗന്ദര്യം ഉണ്ടന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും ഇത് ലഭിക്കുന്നത് പാരമ്പര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് എന്നാണ് വെപ്പ്, മാതാപിതാക്കൾക്ക് നുണക്കുഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ മക്കളിൽ 60 ശതമാനം ആളുകൾക്കും നുണക്കുഴികൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ.

നുണക്കുഴി സൗകര്യവും ചെറുപ്പവും തോന്നിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും കവിളിലെ മസിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈകല്യമായി വൈദ്യലോകം ഇതിനെ കാണുന്നത്.

ഭാഗ്യവും ഐശ്വര്യവും നുണക്കുഴി വഴി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ജ്യോതിഷം പറയുന്നത് എങ്കിൽ കൂടിയും നുണക്കുഴികൾ ഉള്ള കുട്ടിക്ക് ജനിതക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും പറയുന്നു. വളർച്ച പ്രശ്നങ്ങൾ അടക്കം നിരവധി വൈകല്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നും പറയുന്നു.

എന്നാൽ പുരാണം പറയുക ആണെങ്കിൽ വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ നുണക്കുഴി ഉള്ള യുവതികളുടെ വിവാഹ ജീവിതം അനുഗ്രഹീതവും ഐശ്വര്യവും നിറഞ്ഞതും ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്.

നുണക്കുഴികൾ സ്ത്രീകളുടെ സൗന്ദര്യം കൂട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ബോളിവുഡ് നടിമാർ കൃത്രിമമായും ഇത്തരത്തിൽ കുഴികൾ കവിളിൽ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട്.