ആണ്കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ച പെണ്കുട്ടികളെ മനുഷ്യ വിസർജം കഴിപ്പിച്ചു; ക്രൂരതയുടെ കഥ ഇങ്ങനെ..!!

50

ദുരഭിമാന കൊലയും സദാചാരവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു കാലത്തിന് പുറകോട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ, ലോകത്ത് മുന്നിൽ തന്നെ നാണിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഉള്ള വാർത്തകൾ ആണ് ദിനംപ്രതി വന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

സ്ത്രീകൾക്കും പെണ്കുട്ടികൾക്കും എതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾക്ക് പുതിയ രൂപങ്ങൾ ആണ് ഓരോ ദിനവും എത്തുന്നത്.

പ്രായ പൂര്ത്തിയാകാത്ത പെണ്കുട്ടികൾക്കനെതിരെ ഉത്തർ പ്രദേശിൽ ഖോക്പൂരിൽ ആണ് ബന്ധുക്കൾ ക്രൂരമായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ആണ്കുട്ടികളുമായി സഹൃദം വെച്ചു എന്നാരോപിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ ദിനവും ഇരുമ്പ് പഴിപ്പിച്ച് ദേഹത്ത് വെക്കുന്നു എന്നും ബന്ധുക്കൾ മനുഷ്യ വിസർജനം കുടിപ്പിച്ചു എന്നുമാണ് കുട്ടികൾ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ബന്ധുക്കളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും ക്രൂരത സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നാട് വിട്ട കുട്ടികൾ ആണ് ബാലവകാശ കമ്മീഷനിൽ പരാതി നൽകിയത്.