ലോകം മുഴുവൻ അതീവ ജാഗ്രതയിൽ ആകുമ്പോൾ കുരുന്നുകളും അതുപോലെ തന്നെ കൊറോണ പ്രതിരോധ നടപടികൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കുട്ടികൾ മുതിർന്നവരേക്കാൾ കാര്യക്ഷമമായി ചിലപ്പോൾ സർക്കാരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ചെയ്യും.

അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവരേക്കാൾ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടന്ന് മനസിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഴിയും. കൈകൾ നന്നായി കഴുകണം എന്നും അതുപോലെ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ മേല് കഴിക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞു തന്നെ പറഞ്ഞാലോ. ഇപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് വൈറൽ ആകുന്നത്. കുട്ടി പറയുന്നത്.

Loading...

രാവിലെ കുളിച്ചതാണ് എന്നാലും മേലും കഴുകണം കാരണം എന്തെന്നാൽ കൊറോണ ആണെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ വീടിന്റെ വെളിയിൽ പോകണം എന്ന് എന്തിനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൊറോണ പോയോ എന്ന് അറിയാൻ ആണെന്നും കുട്ടി പറയുന്നു.

പോലീസ് പിടിക്കില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അച്ഛനോട് കുട്ടി പറയുന്നത്. പോലീസ് വേഷത്തിൽ പോയാൽ അവർക്ക് മനസിലാവില്ല എന്നും ആണ്. ഇതാണ് ആ നിഷ്കളങ്ക വീഡിയോ