കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഈ അപായ ലക്ഷണങ്ങൾ നിസാരം എന്ന് തോന്നി തള്ളികളയരുത്; ശ്രദ്ധിക്കൂ.!!

49

നവജാത ശിശുക്കളിൽ ജന്മനാ കണ്ടുവരുന്ന ഹൃദ്രോഗ വൈകല്യങ്ങളിൽ ചിലവ് വളരെ ഗുരുതരമാണ്. ഇത് എങ്ങനെ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിനുള്ള പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

ഗുരുതരമായ ഹാർട്ടിന്റെ അസുഖങ്ങളും മറ്റും കുട്ടി ഗർഭമായി ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും, ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായ സംസാരിക്കുകയാണ് ഡോ. രേണു പി കുറുപ്പ്. ഫീറ്റൽ ഏകോപാടി എന്ന ടെസ്റ്റിൽ കൂടെ ഇത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നും ഏകദേശം 18 ആഴ്ചക്കും 20 ആഴ്ചക്കും ഇടയിൽ ടെസ്റ്റിൽ കൂടി കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല, ഗർഭം ധരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളവർക്കും കൂടെ പിറന്നവർക്കും കൂടതൽ ബന്ധത്തിൽ ഉള്ളവർക്കും ഹൃദയരോഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത് നല്ലത് ആയിരിക്കും.

ചിലപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും പ്രസവ ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിന് ഉള്ളിൽ അപായ സൂചനകൾ ലഭിക്കും, എന്തൊക്കയാണ് അവയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കുട്ടികൾ ജനിച്ച് ഉടനെ തന്നെ നീല നിറം കാണും എങ്കിലും അത് ഹാർട്ട് അസുഖമായി കാണേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല.

ഇതല്ലാതെ കാലിനും കയ്യിക്കും ഇടയിൽ കറുത്ത നിറം, ചുണ്ടിന് വശങ്ങളിൽ കറുത്ത നിറം എന്നിവ ഒക്കെ ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആണ്, കൂടുതൽ അറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക.